انواع بیماری های گوش و حلق و بینی:

متخصصان گوش و حلق و بینی مناسب ترین پزشکان برای درمان اختلالات گوش ، حلق و بینی و سایر ساختار های مرتبط با سر و گردن هستند. چون این متخصصین هم در دارو درمانی و هم در جراحی تخصص دارند. معمولا لازم نیس که بیماران را برای درمان های تکمیلی به پزشکان دیگر ارجاع دهند.

انواع بیماری های گوش

وزوز گوش :

به احساس صدای زنگ زدن گوش ، وزوز گوش گفته می شود. این وضعیت شایع اغلب حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. وزوز گوش بیماری نیست بلکه علامت بیماری زمینه ای مانند از دست دادن شنوایی به خاطر کهولت سن ، آسیب گوش یا اختلال در سیستم گوش محسوب می شود. اگرچه وزوز گوش آزاردهنده است ولی معمولا مسئله ای جدی نمی باشد،  اگر چه وزوز گوش با افزایش سن شدید تر می شود ، اما می توان از طریق درمان آن را بهبود بخشید.

علائم وزوز گوش :

علائم وزوز گوش شامل شنیدن این نوع صداهای کاذب در گوش است : زنگ ،ویبره ،فشفش ،زمزمه.

وزوز گوش دو نوع دارد :

وزوز ذهنی : وزوزی که فقط خود فرد می شنود و شایعترین نوع وزوز گوش است که ممکن است در اثر بروز مشکل در گوش خارجی ،میانی یا داخلی رخ می دهد .

وزوز عینی : در این حالت ،وقتی پزشک متخصص گوش را معاینه می کند او هم می تواند صدای گوش را بشنود این نوع نادر وزوز گوش در اثر اختلال در عروق ،بروز مشکل در استخوان گوش میانی یا انقباضات عضلانی رخ می دهد.

وز وز گوش
وز وز گوش