خدمات فنی و تعمیرات

کلیه خدمات فنی تجهیزات پزشکی

انجام خدمات با کیفیت و ضمانت

درخواست تعمیرات

پس از ثبت درخواست در کوتاه ترین زمان برای انجام خدمات شما در محل حاضر خواهیم شد.

تامین قطعه

اطلاعات و مشخصات قطعه مورد نظر را ارسال کنید

جا به جایی تجهیزات

ثبت مشخصات دستگاه و محل جا به جایی

شرکت طلوع تصویر امید با داشتن کاری مجرب آماده خدمت رسانی در زمینه تعمیرات و فنی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی می باشد.

طلوع تصویر امید در اینستاگرام

طلوع تصویر امید 1