قیمت نهایی : تومان۰
قیمت نهایی : تومان۰

زانوبند مفصل دار نئوپرن اپتو

CODE:2022

ثابت کننده استخوان کشکک زانو
لایه اضافی حلقه نئوپرن دور کشکک زانو به عنوان یک لایه محافظ و ثابت کننده براي جلوگیري از تغییر مکان زانو ، دو مفصل لولایی آهنی از فشار مستقیم به تاندوم ها و مفصل زانو کاسته و از زانو حفاظت مستقیمی را می نماید.
کمک به کاهش درد ورم مفاصل.
حفظ و گرم کردن زانو و افزایش سرعت گردش خون.
SIZE: S.M.L.XL.XXL.XXXL

X