تعمیرات دستگاه های پزشکی
تعمیرات دستگاه های پزشکی

آموزش تعمیرات دستگاه های تصویربرداری پزشکی

آموزش تعمیرات دستگاه های تصویربرداری ، اصول و فیزیک کارکرد دستگاه برای مهندسین پزشکی ، مهندسین الکترونیک ، برق ، کارشناسان رایولوژی و . . .

تعمیرات دستگاه تصویر برداری :

گزارش روز افزون علم و تکنولوژی خصوصا در جنبه های مختلف زندگی از جمله پزشکی ، امری انکار ناپذیراست . بدیهی است توسعه علم پزشکی بدون وجود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مختلف غیر ممکن است و به نوعی رشد این علم را می توان مدیون وجود دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانست .

همکاری پزشکان با مهندسان پزشکی و تعمیرکاران تجهیزات پزشکی عامل اصلی توسعه این تجهیزات و پیدایش روش های نوین درمان و کنترل بسیاری از بیماری ها بوده است و نیز داشتن آگاهی کافی درمورد نحوه عملکرد و رفع اشکال این دستگاه ها کمک شایانی در پیشبرد تکنولوژی این دستگاه ها می کند .

دستگاه های پزشکی و تصویر برداری ممکن است با توجه به مشکلاتی همچون استفاده زیاد ، ضربه خوردن ، آب خوردگی ، نوسانات جریان برق و یا استفاده نادرست دچار خرابی یا مشکلاتی شوند و نیاز به تعمیر داشته باشند.

تجهیزات پزشکی و بیمارستانی بنا بر ماهیت کارکردی خود برای کمک به تشخیص و درمان بیماران ساخته و بهره برداری می شوند . بنابراین انتظار متداول این است که در بحرانی ترین شرایط ممکن هم کارکردی صحیح و بی عیب و نقص داشته باشند . از سوی دیگر هر وسیله ای نیاز به نگهداری مناسب ، تعمیر و سرویس دوره ای و انجام آزمون های کنترل کیفی و کالیبراسیون در بازه زمانی مشخص دارد .