مشاوره جامع در راه اندازی مراکز درمانی

چرا برای راه اندازی مجموعه های درمانی نیاز به مشاوره داریم؟

ما برای راه اندازی مراکز بهداشتی و درمانی نیازمند افرادی هستیم که به استانداردها آگاه و مسلط بوده و با دانش روز به بهترین نحو و با صرف کمترین وقت و هزینه مراکز را راه اندازی کنند.

معمولا افراد بعد از دریافت مجوز راه اندازی مرکز سر در گم هستند که از کجا باید شروع کنند.اگر کارها مرحله و به مرحله و به ترتیب انجام شوند دیگر نیازی به انجام دوباره بعضی کارها و یا حتی گذراندن وقت اضافی نیست.

انجام خدمات به صورت صفر تا صد

شرکت طلوع تصویر امید با داشتن کادری مجرب و توانمند در این حوزه آماده خدمت رسانی به مراکز درمانی از جمله :پلان مرکز ، جا نمایی های مناسب بر حسب استفاده اتاق ها  به صورت استاندارد ، مشاوره و تهیه تجهیزات مناسب و با کیفیت متناسب با بودجه افراد و مراکز ، عقد قرارداد با بیمه ها و ارگانها و . . .

  • کلینیک دندانپزشکی

مشاوره و مشارکت

کلینیک دندانپزشکی
کلینیک دندانپزشکی
  • مطب

مشاوره و مشارکت

مطب پزشکی
مطب پزشکی
  • درمانگاه

مشاوره و مشارکت

درمانگاه CLINIC
درمانگاه CLINIC
  • بیمارستان

مشاوره و مشارکت

بیمارستان HOSPITAL
بیمارستان HOSPITAL
  • کلینیک پوست

مشاوره و مشارکت

کلینیک پوست
کلینیک پوست
  • کلینیک فیزیوتراپی

مشاوره و مشارکت

کلینیک فیزیوتراپی
کلینیک فیزیوتراپی
  • آزمایشگاه

مشاوره و مشارکت

آزمایشگاه پزشکی
آزمایشگاه پزشکی
  • مرکز تصویربرداری پزشکی

مشاوره و مشارکت

مرکز تصویربرداری پزشکی
مرکز تصویربرداری پزشکی