قیمت نهایی : تومان۰
قیمت نهایی : تومان۰

برچسب: فنی

آموزش تعمیرات دستگاه های تصویربرداری پزشکی آموزش تعمیرات دستگاه های تصویربرداری ، اصول و فیزیک کارکرد دستگاه برای مهندسین پزشکی ، مهندسین الکترونیک ، برق ، کارشناسان رایولوژی و . . . تعمیرات دستگاه تصویر برداری : گزارش روز افزون علم و تکنولوژی خصوصا در جنبه های مختلف زندگی از جمله پزشکی ، امری انکار ناپذیراست . بدیهی است توسعه علم پزشکی بدون وجود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مختلف غیر ممکن است و به نوعی رشد این علم را می توان مدیون وجود دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانست . همکاری پزشکان با مهندسان پزشکی و تعمیرکاران تجهیزات

X