قیمت نهایی : تومان۰
قیمت نهایی : تومان۰

برچسب: شوره چرب

بیماری های پوست پوست: بزرگترین عضو بدن است و برای زندگی انسان ضروری می باشد. در بسیاری از عملکرد های بدن به عنوان سدی بین محیط داخلی و خارجی بدن در جهت حفاظت از عوامل بیماری زا ، کمک به تنظیم درجه حرارت و مایعات و حس های ورودی مشارکت دارد. رنگ پوست رنگ طبیعی پوست بستگی به نژاد داشته و از زرد ،صورتی کم رنگ تا قهوه ای پر رنگ یا تقریبا سیاه کامل متغییر است. بیماری های عمومی نیز بر رنگ پوست اثر می گذارند مثلا وقتی که اکسیژن رسانی خون ناکافی باشد پوست آبی به نظر می

X