قیمت نهایی : تومان۰
قیمت نهایی : تومان۰

برچسب: بیماری چشم

بیماری های مرتبط با چشم و بینایی چشم : حساس ترین و کاربردترین عضو بدن انسان است . چشم با وجود اندازه ی کوچک که دارد یک ارگان پیچیده به شمار می آید چشم انسان ۲\۵۴ سانتی متر عرض،۲\۵۴ سانتی متر عمق ، ۲\۳ سانتی متر ارتفاع دارد.لایه ی بیرونی و محکم چشم صلبیه نام دارد که همان سفیدی چشم است صلبیه فشار داخل چشم را نگه می دارد و به آن شکل می دهد . قسمت جلویی این لایه ، شفاف بوده و قرنیه نام دارد تمام نوری که وارد چشم می شود باید ابتدا از قرنیه عبور کند .

بیماری ها بیماری ، هر نوع وضعیت غیر طبیعی در ساختار یا کارکرد بافت ها ، اعضا و یا دستگاه های بدن می باشد که با مجموعه ای از علامت ها و نشانه ها مشخص شود. بیماری ها را به روش های متفاوتی می توان دسته بندی کرد. دسته بندی بیماری ها بیماری ها را می توان با روش های متفاوتی دسته بندی کرد ، از جمله : عامل ایجاد کننده : مثل بیماری های عفونی ، بیماری های ژنتیکی ، بیماری های روانی. شدت بیماری : مانند بیماری های حاد ، تحت حاد و مزمن. عضو درگیر شده :

X