قیمت نهایی : تومان۰
قیمت نهایی : تومان۰

برچسب: آدرنال

بیماری های مربوط به غدد غدد یا سیستم غدد شامل یک ارگان یا مجموعه‌ای از سلول‌ها (بافت) در بدن جانوران هستند که مواد را از خون به یک ماده شیمیایی تازه سنتز شده و با غلظت بالا برای ترشح تبدیل می‌کنند، این مواد برای استفاده توسط قسمت‌های دیگری از بدن یا برای حذف برخی از ترکیبات از بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم غدد بدن : در بدن جانوران مختلف دو دسته از غدد وجود دارند: غدد درون‌ریز (Endocrine Glands): غددی هستند که هورمونی را برای ترشح در جریان خون آزاد می‌کنند. غدد برون‌ریز (Exocrine Glands): این غدد یک ماده

X