قیمت نهایی : تومان۰
قیمت نهایی : تومان۰

ویلچر ساده ایران بهکار مدل ۷۰۳

مشخصات کلی:

بدنه دارای پوشش آبکروم است
زیر پایی و دسته ثابت
نوع چرخ (رینگ): اسپوک دار
ارتفاع پشتی ۳۸ سانتی متر
طول نشیمنگاه ۴۲ سانتی متر
مشخصات چرخ ها: قطر چرخ جلو ۲۰ سانتیمترقطر چرخ عقب ۶۲ سانتیمر
ابعاد ویلچر: پهنای ویلچر در جالت باز ۶۳ سانتیمتر  
مشخصات وزنی :تحمل وزن ۱۰۰ کیلوگرم
ویژگی های دیگر: دارای کفی و پشتی مقاوم تاشو
X