طلوع تصویر امید

تجهیزات پزشکی

قیمت نهایی : تومان۰
طلوع تصویر امید

تجهیزات پزشکی

قیمت نهایی : تومان۰
13%

زانو بند چسبی توان تن کدKN003

تومان۳۹۰,۰۰۰

زانو بند چسبی نئوپرن کدKN003

ثابت نگه دارنده کشکک زانو. برای جلو گیری از تغییر مکان کد kn003

پیشگیری از تغییرات در آسیب های احتمالی بعدی

گرم نگه داشتن زانهو و افزایش سرعت گردش خون

درمان زانو های دررفته و ورم مفاصل

برای زانو های ضعیف و تحت فشار

سبب کاهش فشار در کشکک زانو

مناسب برای تمام سایز ها

توضیحات

زانو بند چسبی نئوپرن کدKN003

X